Naujienos
Eva Reich ir ŠBE teorija
Technikos
Drugelio prisilietimas
Seminarai / Dėstytojai
Tvarkaraštis / Leidiniai
Kontaktai / Draugai
Eva Reich ir ŠBE teorija
Sąvoka "Švelnioji Bio-Energetika" (angl. Gentle Bio-Energetics) net ir anglų kalba nėra taisyklinga pagal kalbos taisykles, tačiau Eva Reich tokiu būdu norėjo pabrėžti metodikos atskirumą nuo bendrai suprantamo "bioenergetikos" termino. Evos Bio-Energetika reiškia gyvybinę energiją. Tad su visa pagarba metodo kūrėjai mes ir lietuviškai šią sąvoką rašome ne pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles, o taip, kaip norėjo ji.

 

 Dauguma šiuolaikinių mokslo tyrimų ieško atsakymų skaičiuose, tačiau galime rinktis ir kitą požiūrį – gilintis į tai, kas nutinka žmonėms.” - Eva Reich

  Dr. Eva Reich (1924-2008, (tariama "Raich")) gimė 1924-04-27 Vienoje, Austrijoje, dviejų psichoanalitikų šeimoje. Vienoje ji praleido vaikystės metus, o 1938 m. kartu su mama ir seserimi emigravo į JAV, ir apsigyveno Niujorke. Vėliau į Europą Eva Reich nebegrįžo. Eva Reich baigė studijas Pensilvanijos Moterų medicininiame koledže, po studijų atliko privalomą 2 metų trukmės rezidentūrą, o vėliau jos darbo kryptis atsiskyrė nuo tradicinio kelio. Eva atnaujino ryšius su savo tėvu Wilhelmu Reichu ir tapo viena artimiausių jo asistenčių. Jos draugės atsiminimus apie Evos gyvenimą anglų kalba galite paskaityti čia.

Evos Reich tėvas
Wilhelmas Reichas buvo už mokomąsias psichoanalizės programas atsakingas jaunesnysis Sigmund Freud (Zigmundo Froido) bendradarbis. Matydamas įsitempusius pacientų raumenis, jis pradėjo tyrinėti kūne išlikusius prisiminimus. Kartais, vos palietus įtemptus raumenis, klientai sureaguodavo emocine iškrova - verksmu, ankstyvųjų traumų prisiminimais. Tuo metu mintis panaudoti lietimą psichoterapijoje buvo revoliucinė. Tuo pačiu metu jis atrado, kad patirtos traumos įtakoja šarvų susidarymą ir kad tų šarvų ištirpdymas gali pagelbėti atkurti mūsų organizmo centrą, o taip pat išlaisvinti gyvybinę energiją. Jis tikėjo, kad reikia analizuoti konkretų klientą destruktyviai veikiančius reiškinius, ir vėliau jų prevenciją taikyti visuomeninėse struktūrose, kad ateityje visuomenė taptų sveika. Jo entuziazmas ir naujoviškos idėjos įtakojo Wilhelmo Reicho atskilimą nuo psichoanalitikų bendruomenės, jo santuokos su Evos motina iširimą bei Hitlerio ir Stalino persekiojimus. Wilhemas Reichas pabėgo į JAV, tačiau ir čia jo veikla neišvengė persekiojimų. Po 1957 m. įvykusios tragiškos tėvo mirties, Eva visą savo gyvenimą paskyrė mokymui. Ji plėtojo tėvo idėjas ir darbus, o taip pat rėmėsi savo gyvenimo ir darbo patirtimi.
Būtina paminėti, kad už gyvenimo nuopelnus sekant tėvo pėdomis dr. Eva Reich 1990 m. buvo apdovanota Vienos miesto sidariniu garbės medaliu (jos veikla įvardinta kaip "neurozių prevencija dėl kūdikių ugdymu pasiekiamos geresnės žmonių gyvenimo kokybės").

Eva Reich Švelniąją Bio-Energetiką (toliau - ŠBE) išvystė remdamasi savo tėvo darbu:

- Ji stebėjo švelnų savo tėvo darbą su kūdikiais ir vaikais;
- 1951-1952 m. dirbdama su neišnešiotais kūdikiais Niujorko miesto Harlemo rajono ligoninėje bei vėliau savo
medicininės praktikos Meino valstijoje metu (nuo 6-tojo iki paskutiniojo XX a. dešitmečio) Eva Reich išvystė ir ištobulino
Drugelio prisilietimo masažą;
- 1975-1992 m. ji keliavo po visą pasaulį ir vedė seminarus, kurių metu vis dar tobulino ir vystė ŠBE metodiką.

   Dr. Evos Reich tikslas ir misija buvo pakeisti gimdymo ir vaikų auginimo tradicijas visame pasaulyje. ŠBE teorija teigia, kad būtent neigiamos besilaukiančios motinos emocijos ar nerimo, baimės ir pan. būklės nėštumo metu, natūralios gimdymo eigos sutrikdymas (dažniausiai medikamentais), o vėliau nepakankamo ryšio tarp tėvų ir kūdikio užmezgimas, gali ateityje labai smarkiai, neigiamai ir vis pasikartojančiai įtakoti suaugusio žmogaus gyvenimą.
Eva Reich 17 metų vedė seminarus ir mokymus įvairiose pasaulio šalyse (iš viso 30-tyje šalių – įvairiose Europos bei Lotynų Amerikos šalyse, taip pat Japonijoje ir Australijoje). Mokymų metu ji tobulino ir naujomis technikomis papildė ŠBE metodiką. Evos darbo sritis vadinosi “neurozių prevencija nuo pat gimimo”. Ji siekė ugdyti visuomenės sąmoningumą ir pabrėžė, kaip svarbu nesužlugdyti vaikų gyvenimų ir apsaugoti žmones nuo būtinybės susikurti apsauginius šarvus. Ji prisidėjo prie natūralaus gimdymo klinikų įkūrimo. Ji jautė, kad jos darbą su kūdikiais įtakojo noras po tėvo mirties bent kažkuo prisidėti prie naujos, supratingesnės žmonijos atsiradimo.
Eva paskyrė savo gyvenimą traumų prevencijai ir gydymui, ji dažnai dirbo su neturtingais pacientais, norėdama pagerinti jų gyvenimo kokybę. Materialinė gerovė ir pinigai niekada nebuvo Evos tikslas, ji nesavanaudiškai atidavė savo sugebėjimus ir meilę žmonijai. Po 1992 m. patirto nedidelio insulto, kurį vėliau sekė ir kiti, Eva pasitraukė iš aktyvios veiklos ir iki pat savo mirties 2008 m. rugpjūčio mėn. ramiai gyveno savo ūkyje, džiaugdamasi Meino gamtos grožiu.
 Švelnioji Bio-Energetika (toliau-ŠBE) tai mokomoji ir terapinė sistema, kuri sujungia verbalinę ir kūno terapiją žmogaus gydymo ir asmenybės augimo tikslais. ŠBE teorija remiasi trimis pagrindinėmis sąvokomis, nusakančiomis mūsų gyvenimo pobūdį: gyvybinė energija, traumos ir šarvai.
   Terminas "švelnioji"  
nusako subtilų ir rūpestingą specialisto prisilietimo bei žodinės intervencijos pobūdį. Specialistu ŠBE laikomas bet koks asmuo, atliekantis terapinį vaidmenį – tai gali būti vienas iš tėvų, sutuoktinis, ar profesionalus terapeutas. 
 Bio-Energetika - tai žmogaus gyvybinė energija, kuri laisvai teka kūne, tačiau jos tėkmė gali būti sustabdoma (ar net nutraukiama), kai individas dėl patirtų traumų instinktyviai susikuria  "šarvus".

"Šarvai" apima visas priemones, kurias mes susikuriame fiziniame, emociniame ar energetiniame lygmenyje tam, kad save apsaugotume. Šarvai atlieka išlikimo paskirtį - žmogus tuo momentu tiki, kad kitaip jis neišgyvens. Norint išgyti, reikia tą pirminę paskirtį atrasti. ŠBE metodikoje šarvai nėra agresyviai arba kuo greičiau "sulaužomi", jų tirpinimo principas - švelniai tirpdyti vieną šarvų sluoksnį po kito, žmogui skiriant pakankamai laiko pailsėti ir adaptuotis.
Pavyzdys. Moteris manė, kad visada turi elgtis "teisingai" tam, kad žmonės ją mėgtų. (Reikia paminėti, kad tai labai dažnas visuomeninis reiškinys). Ji rengėsi ir elgėsi taip, kaip jai atrodė esant teisinga. Ji dažniausiai juokdavosi arba šypsodavosi norėdama paslėpti savo tikruosius jausmus. Aišku, kad ji buvo kitų mėgstamas ir "patogus" kitiems žmogus. Tačiau šitaip elgdamasi, moteris turėjo neigti visus kylančius jausmus, kurie netiko prie šio "teisingos moters" įvaizdžio. Būtent dėl to daugelį metų ji sau neleido reikšti pykčio ar verkti. Kai ji atėjo į terapijos grupę, šis laimingas besišypsantis charakteris kūne pasireiškė taip:
- įtempti skersaruožiai veido raumenys (kaukė), įtempti gerklės raumenys, kad neiškiltų tikrieji jausmai, įtemoti krūtinės raumenys, kad kontroliuotų kvėpavimą, įtempti kojų ir dubens raumenys, kad nejustų malonumo;
- emocijos tiesiog "nuryjamos";
- akys primerkiamos tam, kad nesimatytų jokių iškylančių nepageidaujamų emocijų.
Kai šarvai pradėjo tirpti ir moteris ėmė rodyti bei reikšti savo emocijas, ji daugiau nebenorėjo elgtis taip, kad savo "teisingu" elgesiu įtiktų kitiems žmonėms. Taigi, į vieną terapinį seminarą pakvietėme ją ateiti apsirengusią paprastais kasdieniais drabužiais. Tai atlikti jai vis dar buvo labai sunku. (ištrauka iš R. C. Overly knygos "Gentle Bio-Energetics: Tools and Theory for Everyone", 2005)


"Traumų" sąvoka apima visas patirtis, kurios nutraukia ar sutrikdo energijos tėkmę. Traumos ir šarvai tarpusavyje labai glaudžiai susiję - po keikvienais šarvais slypi jų atsiradimą sukėlusi ir juos palaikanti trauma. Kai kurios traumos, ypač patirtos ankstyvame amžiuje (nuo kūdikio pradėjimo iki 2 metų), įtakoja jau minėtą šarvų susidarymo procesą. Kitos traumos, pavyzdžiui, operacijos, patirtos vėlesniu gyvenimo laikotarpiu, gali tiesiog sustabdyti energijos tėkmę. Būtina pabrėžti, kad trauma kiekvienam asmeniui yra individualus dalykas, taip pat kiekvienam asmeniui būdingas individualus ir ypatingas šarvavimosi būdas, todėl ir gydymas yra individualus.
Vienos iš didžiausų ankstyvųjų traumų išvardintos žemiau:
- nepageidaujamas ar neplanuotas nėštumas (pvz., toks žmogus gali užaugęs nuolat jaustis nepageidaujamas, liguistai siekti būti mylimas ir reikalingas),
- nėštumo neigimas (pvz., vėliau toks žmogus gali jausti, kad pasaulyje jis neturi vietos, yra nereikalingas),
- kūdikio atskyrimas nuo motinos iškart po gimimo (pvz., ateityje tokį žmogų gali kamuoti vienišumo jausmas)


Richard C. Overly knygoje teigia, kad "NEPAGEIDAUJAMAS NĖŠTUMAS YRA VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ DABARTINIO PASAULIO PROBLEMŲ".

Eva Reich pastebėjo, kad rimtų ligų priežastys dažnai glūdi ankstyvosiose traumose (tarp jų yra ir kūdikio sužalojimai gimdymo metu arba (ir) kūdikio nenorėjimas).

Gyvybinė energija laisvai tekėtų kūne, pulsuotų, įsikraudama ir išsikraudama, o žmogus laisvai reikštų savo emocijas ir pojūčius, jeigu mes visai nepatirtume traumų, dėl kurių susikuriame šarvus. Eva Reich, apibūdindama gyvybinės energijos savybes, dažnai vartodavo terminą "Glow and Flow" ("švyti ir teka"). Ši energija natūraliai pulsuoja, išsiplečia ir susitraukia, įsikrauna ir išsikrauna, teka kūnu, netgi išeina už odos ribų ir sudaro kūną supantį energijos lauką. Ši gyvybinė energija pasireiškia emocijomis ir pojūčiais. Džiaugsmas ir pyktis - tai energijos išsiplėtimo pasekmė, o liūdesys, baimė ir skausmas atsiranda tada, kai energija susitraukia. Sugebėjimas išreikšti ir priimti meilę taip pat yra energijos pulsavimo išraiška.
Gyvybinė energija ŠBE vadinama "orgonine energija" („orgonas“ yra Wilhelm Reich terminas, kuriuo jis pavadino savo 4-tajame XX a. dešimtmetyje atrastą specifinę biologinę/gyvybinę energiją). Būklė, kai orgoninės energijos lygis kūne tampa labai žemas, vadinama anorgonija. Anorgonijos pasekmė dažnai būna liga arba net mirtis.

Švelnioji bioenergetika apima žmogaus gydymą visais lygmenimis - fiizniu,
dvasiniu ir emociniu. ŠBE tikslas yra atstatyti natūralią gyvybinės energijos tėkmę ištirpdant gynybinius šarvus ir gydant po jais slypinčią bei juos palaikančią traumą.Terapinių ŠBE technikų iš viso yra apie 30 ir jie gali būti naudojami įvairiais būdais. Visi jie yra švelnūs ir saugūs. Taip pat labai svarbu, kad visus ŠBE įrankius, pasimokius technikos iš profesionalo, galima naudoti įvairiais lygmenimis:
Kasdieniame gyvenime.Drugelio prisilietimo masažas ir kitos technikos yra sėkmingai pritaikomos šeimos, artimųjų, draugų rate (vaikams, sutuoktiniams, vyresnio amžiaus žmonėms ir pan.);
-
Profesinėje veikloje. Įvairūs kūną, protą ar dvasią gydantys specialistai specialistai - psichologai, psichoterapeutai, slaugės, masažuotojai, kineziterapeutai ir kt. - profesionaliai naudoti ŠBE įrankius kaip stiprius terapinius įrankius, skirtus sugrąžinti nesąmoningus prisiminimus, kure įtakoja dabartinį paciento (kliento) gyvenimo modelį, ir juos išgydyti.


Naujienos
Eva Reich ir ŠBE teorija
Technikos
Drugelio prisilietimas
Seminarai / Dėstytojai
Tvarkaraštis / Leidiniai
Kontaktai / Draugai